Corona update

Beste leden, ouder(s) en verzorger(s),

Corona dwingt ons allen om zoveel mogelijk thuis te blijven en ook de scouting mocht een periode niet actief bij elkaar komen. Met de oudste leden wordt regelmatig digitaal bij elkaar gekomen en van alles digitaal gedaan. Aan de jongsten wordt regelmatig door middel van opdrachtjes en activiteitjes iets aangeboden.

Doordat we niets mogen doen aan acties en ook de verhuur van het gebouw niet mag, komen er voor de scouting geen extra inkomsten binnen. De huur van het scoutinggebouw, de energie kosten, verzekeringen en contributie naar scouting Nederland lopen wel gewoon door. Daarom zijn we genoodzaakt de contributie dit keer ook door te laten lopen.

De lichte versoepelingen van 2 februari biedt weer ruimte voor jeugdverenigingen (waaronder scouting) om fysieke bijeenkomsten te organiseren voor de jeugd t/m 17 jaar. De individuele speltakken zullen jullie informeren hoe en wanneer er weer gedraaid gaat worden. Wij willen de stafleden niet verplichten om troepavonden te draaien, vandaar dat wij de stafleden, per speltak, hierin zelf een besluit laten nemen. Het al dan niet draaien van een speltak kan per speltak verschillen. Houdt er rekening mee dat de opkomsten zoveel mogelijk buiten zullen zijn. Zorg dat uw kind een dikke jas aan heeft en schoenen of laarzen die water/ sneeuw kunnen hebben. Het kan voorkomen dat de stafleden kort voor de troepavond deze annuleren i.v.m. bijvoorbeeld slecht weer.

Speltakken die in de avond draaien moeten rekening houden met de avondklok, die nog zeker tot 2 maart 2021 geld. Het kan dus zijn dat voor deze groepen een andere tijd van draaien gaat gelden. Eigen leiding zal de betreffende leden en hun ouder(s) hierover informeren.

We zijn genoodzaakt voor iedere opkomst een kleine gezondheidscheck uit te voeren. Bij klachten blijf thuis! Mag je vanwege klachten niet naar school, dan kun je helaas ook niet naar de scouting toe komen.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.

Bestuur Scouting St. Martinus