Geschiedenis

In 1947 werd op initatief van Dhr. Lendfers en kapelaan Willems een jeugbeweging in Mechelen in het leven geroepen. De eerste bijeenkomst was op 4 juni 1947. Men begon vol overgave aan de nieuwe vereniging en als patroonheilige werd St. Martinus gekozen.
In september telde men 15 verkenners, kreeg men de beschikking over het Don Bosco zaaltje bij de oude pastorie en als werkterrein fungeerde de “Voelebron” en het weiland van de Familie Geron. Op 18 april 1948 werd St. Martinus officieel een verkennersgroep en werd kapelaan Willems de Aalmoeziener en Dhr. Lendfers de eerste Hopman van Verkenners St. Martinus.

Het eerste zomerkamp vond plaats in 1948 te Horn.
Weldra werd het Don Bosco zaaltje te klein en vondt men een onderkomen op de zolder van de oude Jongensschool.
Na een ingrijpende verbouwing werd in 1951 het nieuwe HK in gebruik genomen.
In 1952 onstond de Welpen groep en in 1958 kwamen de eerste meisjes naar St. Martinus en werd de Gidsen groep opgericht.

In 1967 werd de oude Jongensschool afgebroken en stond St. Martinus op straat. Er waren wel nieuwbouwplannen maar met f 2,50 (gulden) in kas kon men nog niet een deur maken.
Met hulp kon St. Martinus onderdak vinden in het oude patronaat aan de hoofdstraat. Maar de nieuwbouwplannen werden niet losgelaten.

In 1970 kreeg de groep het fiat van de gemeente Mechelen en kreeg men een weiland nabij het voetbalveld aangewezen voor het oprichten van een gebouw….de huidige locatie. In 1970 werd ook de Kabouter groep opgericht.
Na diverse inzamelingsakties en met steun van provincie en gemeente werd in 1972 het gebouw opgericht en officieel geopend. In die zelfde periode werd ook de term “Scouting” ingevoerd en werd Verkennersgroep St. Martinus omgedoopt in Scouting St. Martinus.

In 1975 werden de Rowan en Sherpa groep opgericht (tegenwoordig Explorers). Hun eerste expeditie was naar Wiltz in Luxemburg.

We zitten inmiddels in 1988. Het jaar waarin het huidige gebouw gerenoveerd werd en o.a. voorzien werd van stenen buitenmuren. Hiermee werd de basis gelegd voor het huidige moderne scoutinggebouw
In 2008 kreeg dit gebouw opnieuw een renovatie. Vanwege veranderingen in de groepen en het gebruik is de indeling van het gebouw veranderd. Daarnaast zijn er verschillende andere vernaderingen doorgevoerd -zoals een nieuw sanitair gedeelte- om er voor te zorgen dat het gebouw voor ons en voor en andere groepen een fijne en moderne plek is om de scoutingavonden in door te brengen.