Explorers

Explorers is de speltak voor jongens en meisjes in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar (officieel volgens het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland: het kalenderjaar waarin je 14 wordt tot en met het kalenderjaar waarin je 17 wordt). Veel groepen zijn gemengd (jongens en meisjes), maar ook aparte jongens- en meisjesgroepen komen voor. Een groep explorers heet een afdeling.