Verkenners

De Verkenners zijn leden van de speltak van 11 tot 15 jaar oud voor alleen jongens. Het is de meest directe vertaling van het Engelse Scout. Bij het opkomen van gemengde groepen is de naam veranderd naar Scouts, maar in de praktijk wordt de naam verkenner nog gebruikt door vrijwel alle jongensgroepen en een kwart van de gemengde groepen, samen ongeveer de helft van alle groepen.

De verkenners komen elke vrijdagavond bij elkaar van 18:30 tot 20:00 uur.